Nazorg

In de 5 dagen tussen overlijden en uitvaart hebben wij over het algemeen een heel intensief contact met u, wat meestal even zo abrubt eindigt met de uitvaart als het begon.

We laten we daarmee niet in de steek maar geven u de tijd om alles een beetje te laten bezinken. Na een week of twee komen we graag nog eens terug om het verloop met u door te nemen en te horen hoe u het allemaal heeft ervaren. Als onverhoopt de rouwverwerking toch niet helemaal gaat zoals het u het zou willen, kunnen wij u ook verder helpen met adressen voor professionele hulp.

Diverse urnen

In geval van een crematie halen wij de as voor u op. Daarna bespreken we met u de asbestemming of, als u dat wilt, bewaren de as nog een tijdje zolang die bestemming niet helder is. We kunnen u natuurlijk ook helpen met een grafmonument.

Tijdelijk grafmonument

gratis tijdelijke grafsteen Na een begrafenis duurt het meestal nog een maand of twee voordat een grafmonument kan worden geplaatst. Ondertussen ligt het graf er naamloos bij. Soms wordt er wel een naambordje door de begraafplaats bij het graf gezet maar echt waardig is dit niet.

Daarom bieden wij als service - geheel gratis - een tijdelijk grafmonument aan. Het is een eenvoudige grafsteen die rechtop geplaatst wordt en representatief en goed zichtbaar is.

Dit vind plaats direct na het sluiten van het graf op de dag van de begrafenis. Deze steen mag zo lang blijven staan als dat nodig is, zonder dat daar kosten aan zijn verbonden.